Campana Fest 2021 môže byť lepší – potrebujeme ale vašu pomoc

Campana Fest 2021 môže byť lepší – potrebujeme ale vašu pomoc

Campana Fest 2021 môže byť lepší – potrebujeme ale vašu pomoc

CAMPANA FEST je súčasťou celoročných aktivít, ktorými sa venujeme neformálnemu vzdelávaniu mládeže zo znevýhodneného prostredia. Pomôžte nám prostredníctvom festivalu upriamiť pozornosť a priblížiť hlavnú ideu našej činnosti a tým je spájanie komunít a vzájomné porozumenie prostredníctvom hudby a umenia.
Na StartLabe sme spustili kampaň. Vašimi príspevkami môžete zabezpečiť napríklad festivalové tričká alebo bubnový workshop pre deti z detského domova alebo vám za príspevok pošleme festivalovú tašku. Pozrite https://www.startlab.sk/projekty/2195-campana-fest-2021/