Campana Fest 2022 môže byť lepší – potrebujeme ale vašu pomoc

Campana Fest 2022 môže byť lepší – potrebujeme ale vašu pomoc

Campana Fest 2022 môže byť lepší – potrebujeme ale vašu pomoc

Jedinečnosť, vášeň, talent. To všetko sa spája v unikátnom projekte svetoznámej jazzovej speváčky Idy Kelarovej, s prvým detským rómskym zborom na svete – Čhavorenge. Spolu s Vašou pomocou ich zažijeme na námestí v Nitre na CAMPANA FEST 2022. Garantujeme Vám, že koncert Idy Kelarovej a Čhavorenge si získa Vaše srdce.

S rómskymi deťmi v Nitre pracujeme dlhodobo na pravidelných workshopoch, kde sa učia nielen hudbe, ale najmä spolupráci, sebadôvere, rozvoju, disciplíne a rešpektu. Vďaka tomu získavajú možnosť obohatiť svoju komunitu. Môžu ju pomôcť zlepšiť. Preto sme sa dlhodobo snažili priniesť do Nitry projekt Idy Kelarovej, ktorého cieľom je pomôcť deťom zo sociálne vylúčeného prostredia rómskych osád dostať druhú šancu na plnohodnotný život.

Pozrite https://www.startlab.sk/projekty/2861-ida-kelarova–chavorenge-na-campana-fest-2022-/