Nitránska verklikáreň a Gašpariáda 2021

Piatok 10.9.2021

10:00-15:00 | Pešia zóna

Verklikáreň (8. medzinárodné stretnutie verklikárov)

Piatok 10.9.2021

16:30- 18:30 | Námestie

Verklikáreň

Sobota 11.9.2021

13:30- 16:00 | Detská zóna

Gašpariáda: ( v rámci medzinárodného festivalu tradičného bábkového divadla)