Workshop percussion

11:00 - 16:00

Workshop percussion

 • Cena

  CAMPANA BATUCADA hradí všetky náklady a workshop je bezplatný pre všetkých bubeníkov, ktorí sa zúčastnia alegorického sprievodu 14.9.

 • Miesto

  Hidepark Nitra, Vodná ul., Nitra

V rámci CAMPANAfest 2019 máš možnosť stráviť po-festivalovú nedeľu v príjemnej hudobnej spoločnosti, zažiť výnimočnú atmosféru, množstvo inšpirácie a zlepšiť sa.

Profesionálny samba workshop vedený perkusionistami svetového formátu – Patinho Axé, Dendê Macêdo a Mestre Mario Pam.

Registrácia na workshop:

 

Poplatok: 30€
Pozor! Tento workshop je bezplatný pre všetkých bubeníkov, ktorí sa zúčastnia alegorického sprievodu.

 

 • Fee

  30€
  The workshop is free for you, if you join us during the allegorical parade on Saturday.

 • Place

  Hidepark Nitra, Vodná ul., Nitra

On Sunday after CAMPANAfest 2019 you have the opportunity to spend a time in a pleasant music company, experience the exceptional atmosphere, get a lot of inspiration and improve yourself.

Professional samba workshops guided by brazilian artists Patinho Axé, Dendê Macêdo and Mestre Mario Pam.

Registration for workshop:

 • Teilnehmergebühr

  30€
  Achtung! Dieser Workshop ist für alle Trommler, die an dem allegorischen Umzug durch die Stadt teilnehmen FREI.

 • Platz

  Hidepark Nitra, Vodná ul., Nitra

In Rahmen von CAMPANAfest 2019 hast du die Gelegenheit den FestivalSonntag in angenehmer musikalischer Gesellschaft zu verbringen, eine außergewöhnliche Atmosphäre zu erleben, ein Haufen von Inspiration zu finden und dazu noch auch dich zu verbessern.

Ein professioneller Sambaworkshop unter der Führung von Lektoren von Weltformats – Patinho Axé, Dendê Macêdo und Mestre Mario Pam.

Registration unter: